Sunday, February 25, 2018

PHIẾU ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA (PACKING LIST) LÀ GÌ?PHIẾU ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA (PACKING LIST) LÀ GÌ?
PACKING LIST LÀ GÌ?
Đó là phiếu đóng gói hàng hóa, cũng là một thành phần quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Cũng giống như với Hóa đơn thương mại, bạn cũng có thể soạn thảo Phiếu đóng gói bằng cách tham khảo các mẫu có sẵn. Sau đó chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cho phù hợp với nhu cầu của mình.
Chức năng của Packing List:

Cùng với câu hỏi Packing List là gì, thì câu hỏi về chức năng của chứng từ này cũng quan trọng không kém.
Như tên gọi cho thấy, Packing List chỉ ra cách thức đóng gói của hàng hóa. Nghĩa là khi nhìn vào đó, bạn hiểu được lô hàng được đóng gói như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn tính toán được:
  • Cần bao nhiêu chỗ để xếp dỡ, chẳng hạn 1 container 40’ loại cao
  • Có thể xếp dỡ hàng bằng công nhân, hay phải dùng thiết bị chuyên dùng như xe nâng, cẩu…
  • Phải bố trí phương tiện vận tải bộ như thế nào, chẳng hạn dùng xe loại mấy tấn, kích thước thùng bao nhiêu mới phù hợp
  • Sẽ phải tìm mặt hàng cụ thể nào đó ở đâu (pallet nào) khi hàng phải kiểm hóa, trong quá trình làm thủ tục hải quan.
Với những người chưa quen đọc chứng từ, cần phân biệt một chút giữa Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) với Phiếu đóng gói (Packing List). Hai loại chứng từ này nhiều khi nhìn gần giống nhau (vì thường được tạo ra từ 1 mẫu), và có nhiều thông tin trùng nhau, nhưng có chức năng khác nhau nên cần những dữ liệu đặc thù riêng.
Hóa đơn thương mại là chứng từ thiên về chức năng thanh toán, trên đó quan trọng thể hiện hàng hóa bao nhiêu tiền. Còn phiếu đóng gói lại cần thể hiện hàng hóa được đóng gói như thế nào, bao nhiêu kiện, trọng lượng và thể tích bao nhiêu…
Phiếu Đóng Gói Hàng Hóa

Nội dung chính của Phiếu đóng gói
Về cơ bản sẽ gồm những nội dung chính sau:
  • Số & ngày lập hóa đơn (thường người ta không hay dùng số Packing List)
  • Tên, địa chỉ người bán & người mua
  • Cảng xếp, dỡ
  • Tên tàu, số chuyến…
  • Thông tin hàng hóa: mô tả, số lượng, trọng lượng, số kiện, thể tích
Chốt lại, Phiếu đóng gói hàng hóa cho ta biết có bao nhiêu món đồ, kích thước bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu, là căn cứ để tính giá, chất container, khai hải quan...

Xem thêm bài viết:
Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng thường
Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng thường
Ý nghĩa của từng loại chứng từ
Xuất nhập khẩu những bước đi đầu

0 comments:

Post a Comment

 

Liên hệ hỗ trợ

Email us: nguyenngoctrai3333@gmail.com

Thành viên