Monday, January 6, 2020

THIẾT BỊ CHẤT XẾP VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG AIR

thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
THIẾT BỊ CHẤT XẾP VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG AIR

THIẾT BỊ CHẤT XẾP VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG AIR

Khi vận chuyển hàng hóa với hãng bay, bạn có thể lựa chọn giữa 6 kích thước của pallet hoặc thùng để vận chuyển. Và còn có các container đặc biệt  dành riêng cho hàng giá trị cao.

LD3 Container
IATA Code: AKE
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
Kích thước đáy:  61,5 x 60,4 inch (1562 x 1534 mm)

Chiều cao:  64 inch (1625 mm)

Trọng lượng chất xếp tối đa: 3500 lb (1587kg)

Trọng lượng rỗng: từ 65 kg

Thể tích trong: 4,5 m3

Loại tàu bay sử dụng:  B777/B787/A350/A330LD3-45 Container
IATA Code: AKH
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
Kích thước đáy:  61,5 x 60,4 inch (1562 x 1534 mm)
Chiều cao: 45 inch (1143 mm)

Trọng lượng chất xếp tối đa (*): 3500 lb (1587 kg).

(*) Khi sử dụng trên tàu A321 thì giới hạn chất xếp tối đa là 1134 kgs (2500 lb).

Trọng lượng rỗng từ 67 kg

Thể tích trong:  3,6 m3

Loại tàu bay sử dụng: A321


IATA Code: PKC
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
Kích thước đáy: 61,5 x 60,4 inch (1562 x 1534 mm)
Trọng lượng chất xếp tối đa (*): 3500 lb (1587 kg).

(*) Khi sử dụng trên tàu A321 thì giới hạn chất xếp tối đa là 1134 kgs (2500 lb).

Trọng lượng rỗng: 65 kg (tính cả lưới)

Thể tích có thể sử dụng: 3,6 m3

Loại tàu bay sử dụng: A321


IATA Code: PMC
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
Kích thước đáy:  125 x 96 inch (3175 x 2438 mm)

Trọng lượng chất xếp tối đa (*):  15000 lb (6800 kg)
(*)Trọng lượng chất xếp tối đa phụ thuộc vào vị trí chất xếp trên tàu bay theo tài liệu Weight & Balance.
Trọng lượng rỗng: 120 kg (tính cả lưới)
Thể tích có thể sử dụng:  11,5 m3
Loại tàu bay sử dụng:  B777/B787/A350/A330


IATA Code: PAG
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
Kích thước đáy:  125 x 88 inch (3175 x 2235 mm)
Trọng lượng chất xếp tối đa (*):  15000 lb (6800 kg)

(*)Trọng lượng chất xếp tối đa phụ thuộc vào vị trí chất xếp trên tàu bay theo tài liệu Weight & Balance.

Trọng lượng rỗng: 115 kg (tính cả lưới)

Thể tích có thể sử dụng: 10,5 m3

Loại tàu bay sử dụng:  B777/B787/A350/A330 AMP Container
IATA Code: AMP
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
Kích thước đáy: 125 x 96 in (3175 x 2438 mm)
Chiều cao: 63,5 in (1612 mm)

Trọng lượng chất xếp tối đa (*) : 15000 lb (6804 kg)

(*)Trọng lượng chất xếp tối đa phụ thuộc vào vị trí chất xếp trên tàu bay theo tài liệu Weight & Balance.

Trọng lượng rỗng: 303 kg

Thể tích trong: 11,5 m3

Loại tàu bay sử dụng: B777/B787/A350/A330

Tất cả những loại trên là thiết bị chất xếp vận chuyển đường air. Chúc các bạn thành công

Các bài viết liên quan:

#thiết bị chất xếp vận chuyển đường air
Mọi chi tiết liên hệ mình !!!
Đt/Zalo: 0947632371 (Nguyễn Ngọc Trai)
nguyenngoctrai3333@gmail.com


0 comments:

Post a Comment

 

Liên hệ hỗ trợ

Email us: nguyenngoctrai3333@gmail.com

Thành viên