Thursday, March 21, 2019

QUY TRÌNH KIỂM DỊCH THỰC VẬT THEO THÔNG TƯ 34/2018/TT-BNNPTNT

quy trình kiểm dịch thực vật theo thông tư 34/2018/tt-bnnptnt
quy trình kiểm dịch thực vật theo thông tư 34/2018/tt-bnnptnt
QUY TRÌNH KIỂM DỊCH THỰC VẬT THEO THÔNG TƯ 34/2018/TT-BNNPTNT

QUY TRÌNH KIỂM DỊCH TẠI TPHCM

Hiện nay theo thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 33/2014/TT-BNNPTNT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BNNPTNT NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Bạn nào rãnh thì đọc hết hiểu cho rõ, còn không thì dưới đây mình sẽ tóm tắt lại cho dễ hiểu.

Cơ bản thông tư này nói là những mặt hàng chỉ cần Kiểm Dịch Thực Vật (những thực vật không dành cho người ăn) thì vẫn sẽ làm đơn đăng ký xin giấy kiểm dịch trên cổng thông tin một cửa. Sau khi được số tiếp nhận thì làm như trước cơ bản chỉ xin kiểm dịch thực vật thôi thì không có gì thay đổi so với trước.

Nhưng đối với những lô hàng vừa xin Kiểm Dịch Thực Vật vừa xin giấy Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm thì đã thay đổi (đây là những hàng thực vật cho người ăn như trái cây). Từ tháng 03/2019 đã thay đổi từ xin kiểm dịch trên cổng thông tin một cửa điện tử thì đã chuyển sang xin hồ sơ giấy. và thay vì trước đó là hai giấy riêng biệt thì giờ đã hợp lại thành chung một giấy.

Như vậy những lô hàng chỉ xin Kiểm Dịch Thực Vật thì mình không nói vì nó vẫn như cũ, những lô xin Kiểm Dịch Thực Vật và Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm thì đã chuyển sang hồ sơ giấy mình xin trình bày quy trình bên dưới.
quy trình kiểm dịch thực vật theo thông tư 34/2018/tt-bnnptnt
quy trình kiểm dịch thực vật theo thông tư 34/2018/tt-bnnptnt
BỘ HỒ SƠ NỘP CHO CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG II

Trước khi ngày hàng về cập cảng 2 ngày, tiến hành kêu doanh nghiệp nhập khẩu làm đơn đăng ký KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU theo phụ lục IA thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT.

Sau đó kèm bộ chứng từ như sau:
  • Đơn đăng ký (2 bản)
  • Tờ khai hải quan (đã có đủ chứng từ và khai trước khi hàng cập)
  • Packing List
  • Giấy kiểm dịch thực vật nước xuất
  • Giấy phép nhập khẩu (nếu có, hàng trái cây sẽ có)
Như vậy là được rồi. đem lên cục kiểm dịch thực vật họ sẽ đóng mộc cho mình một bản đăng ký để đem xuống hải quan mở tở khai. Ngay trong ngày.
quy trình kiểm dịch thực vật theo thông tư 34/2018/tt-bnnptnt
quy trình kiểm dịch thực vật theo thông tư 34/2018/tt-bnnptnt
CÁCH THỨC KIỂM DỊCH, TRẢ KẾT QUẢ

Sau đó mở tờ khai hải quan xong thì đăng ký cắt seal, hạ container xuống lấy mẫu. container được hạ xuống kêu anh cắt seal lại cắt dùm. Sau đó gọi bên kiểm dịch thực vật chạy ra lấy mẫu.
Sau khi lấy mẫu họ sẽ báo về Cục kiểm dịch thực vật vùng II, thường khoảng 2-4 tiếng là sẽ ra chứng thư.

Nhưng bất tiện là ở chỗ này lúc trước khi thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT thì kiểm dịch thực vật được thực hiện trên một cửa nên sau khi lấy mẫu xong bên kiểm dịch sẽ ra chứng thư trên mạng luôn nên mình sẽ lên đó lấy rất tiện. Từ khi chuyển qua giấy thì mình rất khổ sở là lấy mẫu xong phải chạy lên Cục kiểm dịch thực vật lấy chứng thư sau đó chạy xuống Cảng lại để nộp cho hải quan thông quan nữa.

Như vậy là xong quy trình kiểm dịch thực vật rồi. Mình vừa làm xong 5 lô nên mình chia sẻ lại vơi các bạn vậy. Chúc các bạn thành công.

Các bài viết liên quan:

#Quy trình kiểm dịch thực vật theo thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT
Mọi chi tiết liên hệ mình !!!
Zalo/Đt: 0947 632 371 (Mr Trai)
nguyenngoctrai3333@gmail.com


0 comments:

Post a Comment

 

Liên hệ hỗ trợ

Email us: nguyenngoctrai3333@gmail.com

Thành viên