Saturday, October 6, 2018

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNGThủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
TỔNG QUAN - THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2018, các mặt hàng thực phẩm nói chung cũng như mặt hàng thực phẩm chức năng nói riêng thì khi nhập khẩu đều phải thực hiện tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm nhập khẩu về. Mục đích là để doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm cho sản phẩm mình nhập về, và đó cũng sẽ là căn cứ để kiểm tra các sản phẩm nhập về có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không.
Nghị định cần xem để rõ thủ tục: nghị định 15/2018/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Luật An Toàn Thực Phẩm.
Như vậy việc làm thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng cần hai điều sau: Tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu sản phẩm về và Kiểm tra chất lượng khi hàng đã cập cảng.
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
QUY TRÌNH - THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Bước 1: Nhập mẫu mã sản phẩm thực phẩm và thực phẩm chức năng có ý định nhập về trước, nhập mẫu về sau đó làm thủ tục Tự Công Bố Vệ Sinh An Toàn cho sản phẩm theo hướng dẫn tại Điều 4,5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Các bạn tự vào đó đọc nhé.

Bước 2: Sau khi đã có giấy chứng nhận tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm rồi thì nhập hàng về. Hàng về đến cảng tiến hạnh đăng ký Kiểm Tra Chất Lượng ở cổng thông tin một cửa, sau đó được cấp số đăng ký thì mang đến nơi kiểm tra chất lượng chỉ định để đăng ký.

Bước 3: Ra cảng mở tờ khai hải quan, đem công văn mang hàng về bảo quản và giấy đăng ký kiểm tra chất lượng để mang hàng về kho bảo quản, sau đó đem mẫu đi làm kiểm tra chất lượng. khi có giấy chứng nhận thì nộp thông quan hàng và bán ra thị trường. Hết.
 TỰ CÔNG BỐ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Điều 5. Hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm

1. Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

2. Việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

3. Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

4. Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Lưu ý: Một sản phẩm sẽ phải làm một bản tự công bố, và hiệu lực là 1 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận. như vậy trong năm đó nếu nhập sản phẩm tương tự thì không phải đăng ký tự công bố an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. - thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Điều 18. Hồ sơ đăng ký kiểm tra

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra thông thường

a) Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản tự công bố sản phẩm;

c) 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng, mặt hàng được chuyển đổi phương thức từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường (bản chính);

d) Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing list);

Lưu ý: Mỗi lô nhập về đều phải làm kiểm tra chất lượng nhé.
MÃ HS THAM KHẢO - THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (food supplements) khác; hỗn hợp vi chất để bổ sung vào thực phẩm: - thực phẩm chức năng
 • 21069071: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ sâm - thực phẩm chức năng
 • 21069072: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác - thực phẩm chức năng
 • 21069073: Hỗn hợp vi chất để bổ sung vào thực phẩm - thực phẩm chức năng
 • Các chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ: - thực phẩm chức năng
 • 21069081: Các chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ thiếu lactaza - thực phẩm chức năng
 • 21069089: Loại khác - thực phẩm chức năng
 • 21069091: Hỗn hợp khác của hóa chất với thực phẩm hoặc các chất khác có giá trị dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm - thực phẩm chức năng
 • 21069092: Xirô đã pha màu hoặc hương liệu - thực phẩm chức năng
 • 21069095: Seri kaya - thực phẩm chức năng
 • 21069096: Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác - thực phẩm chức năng
 • 21069097: Tempeh - thực phẩm chức năng
 • 21069098: Các chế phẩm hương liệu khác - thực phẩm chức năng
 • 21069099: Loại khác - thực phẩm chức năng
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
Thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
BỘ HỒ SƠ LÀM TTHQ
Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu bánh kẹo bao gồm:
 • Hợp đồng
 • Invoice, Packing List
 • Tờ khai hải quan, Bill of Lading
 • C/O (nếu có)
 • Giấy chứng nhận tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy chứng nhận chất lượng
Khi đã có đủ chứng từ trên thì hải quan cũng không còn lý do nào giữ bạn lại nữa. Chúc các bạn thành công.- thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng

Xem thêm các bài viết liên quan:

#Thủ tục nhập khẩu thực phẩm và thực phẩm chức năng
Mọi chi tiết xin liên hệ cho mình !!!
Đt/Zalo: 0947 632 371 (Mr Trai)
nguyenngoctrai3333@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

 

Liên hệ hỗ trợ

Email us: nguyenngoctrai3333@gmail.com

Thành viên