Saturday, July 21, 2018

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÌNH CHỨA KHÍ RỖNG, BÌNH CYLINDER, BÌNH KHÍ NO, O2, N2

thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2
thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2
THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÌNH CHỨA KHÍ RỖNG, BÌNH CYLINDER, BÌNH KHÍ NO, O2, N2
Nếu bạn đang có nhu cầu định nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí NO, O2, N2 và các loại khí Khác… thì bài viết này dành cho bạn.
Để nhập được bình chứa khí rỗng, bình 10L, bình 40L, bình 100L, bình cylinder  thì bạn cần Kiểm Tra Chất Lượng của bình.
Để nhập được khí NO, O2, N2 thì bạn phải đăng ký khai báo hóa chất.
Vậy tùy theo bạn nhập gì về mà yêu cầu nhà xuất khẩu cung cấp những tài liệu sau:


 • Test Report: Dùng để đăng ký kiểm tra chất lượng. Khi nhập bình rỗng thì cần cái này.
 • MSDS (material safety data sheet): dùng để đăng ký khai báo hóa chất. Khi nhập khí NO, O2, N2 thì cần cái này.
Nhập cái gì thì kêu thằng bên kia cung cấp cái đó để hàng về còn đi đăng ký mang hàng ra cảng nhé. Không là không lấy hàng được đâu - thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2...


THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÌNH CHỨA KHÍ RỖNG, BÌNH CYLINDER, BÌNH KHÍ NO, O2, N2
Khi hàng về đến cảng tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng:
 • 3 đơn đăng ký
 • 2 bản test report có đóng dấu của doanh nghiệp
 • Hợp đồng, invoice, packing list
Bình có cả khí thì tiến hành đăng ký khai báo hóa chất
 • Khai báo hóa chất trên cổng một cửa
 • Invoice, packing list
Có gì thì làm đó thôi nha. - thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2
thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2
thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2
MÃ HS THAM KHẢO CHO BÌNH KHÍ
 • 73110023: có dung tích dưới 30 lít, chứa khí dầu mỏ hóa lỏng – bình chứa khí
 • 73110024: có dung tích từ 30 lít khí dưới 100 lít khí, chứa khí dầu mỏ hóa lỏng – bình chứa khí
 • 73110025: loại bình khí khác dùng để chứa khí dầu mỏ hóa lỏng – bình chứa khí
 • 73110029: loại bình chứa khí khác – bình khí
 • 73110091: bình khí có dung tích không quá 7,3 lít khí – bình chứa khí
 • 73110092: bình khí có dung tích khí từ 7,3 đến 30 lít khí – bình chứa khí
 • 73110093: bình khí có dung tích khí từ 30 lít đến 110 lít khí – bình chứa khí
thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2
thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2
BỘ HỒ SƠ THỦ TỤC HẢI QUAN
 • Invoice, Packing list
 • Bill of lading
 • C/O (nếu có)
 • MSDS (nếu có) trường hợp bình rỗng không có
 • Giấy chứng nhận chất lượng
Vậy là xong, có thể làm thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2 thông quan rồi. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm bài viết:

#thủ tục thủ tục nhập khẩu bình chứa khí rỗng, bình cylinder, bình khí no, o2, n2
Thắc mắc cứ liên hệ cho mình!!!
0947 632 371 (nguyễn Ngọc Trai)
nguyenngoctrai3333@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

 

Liên hệ hỗ trợ

Email us: nguyenngoctrai3333@gmail.com

Thành viên